Αγαπητοί συνεργάτες, Για την καλύτερη και πιο γρήγορη εξυπηρέτηση σας, αποφεύγοντας την αναμονή των τηλεφωνικών γραμμών και την καθυστέρηση έκδοσης κλειδιών, έχουμε κατασκευάσει την υπηρεσία αυτόματης έκδοσης κλειδιών μέσω e-mail.
Image Alt

Algobox – Φορολογικός μηχανισμός

  /  Algobox – Φορολογικός μηχανισμός

Algobox - Φορολογικός μηχανισμός

Nέα έκδοση Algodriver 8.1.10

Ο algodriver είτε σαν Τύπου Α, είτε σαν Τύπου Β χρειάζεται άδεια χρήσης για να λειτουργήσει με τους φορολογικούς μηχανισμούς Algobox Net και Algobox Net II (FGG και DLD).

Από την στιγμή της εγκατάστασης ο driver θα λειτουργήσει χωρίς άδεια χρήσης μόνο για 20 ημέρες ή για 200 σημάνσεις .

Μετά την παρέλευση του αριθμού των σημάνσεων ή των 20 ημερών (ότι εμφανιστεί πρώτο) 

ο driver ζητά υποχρεωτικά τον κωδικό ενεργοποίησης – License αλλιώς δεν λειτουργεί.

ΦΗΜΑΣ ALGOBOX III - Φορολογικός μηχανισμός

ALGOBOX ΠΑΛΑΙΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

elEL