Αγαπητοί συνεργάτες, Για την καλύτερη και πιο γρήγορη εξυπηρέτηση σας, αποφεύγοντας την αναμονή των τηλεφωνικών γραμμών και την καθυστέρηση έκδοσης κλειδιών, έχουμε κατασκευάσει την υπηρεσία αυτόματης έκδοσης κλειδιών μέσω e-mail.
Image Alt

Archive

  /  

TOP TOP II i30 Poseidon Πατώντας 500 – [ΜΕΡ.ΣΥΝ] εκτυπώνεται απόδειξη που περιέχει το URL αποστολής δεδομένων , το κλειδί ΑΕS , καθώς επίσης και αρχείο καταγραφής με όλες τις ημερήσιες αποστολές δεδομένων. Επεξήγηση λαθών επικοινωνίας TRANSFER ERROR 10 Υπάρχει μόνο IP – όχι HOSTURL TRANSFER ERROR

Elegant net Πατώντας 119 –[ΜΕΡ.ΣΥΝ] εκτυπώνεται απόδειξη που περιέχει το URLαποστολής δεδομένων , το κλειδί ΑΕS, καθώς επίσης και αρχείο καταγραφής με όλες τις ημερήσιες αποστολές δεδομένων Λάθη Επικοινωνίας 1:// WRONG FILE NAME (the name of _s.txt file is wrong)2:// Έλεγχος σειριακού αριθμού

elegant net Πατώντας 220 – [ΜΕΡ.ΣΥΝ] εμφανίζεται στην οθόνη προσωρινά η έκδοση του λογισμικού και στην συνέχεια εκτυπώνεται απόδειξη με τις ρυθμίσεις του δικτύου. Με αυτόν τον τρόπο δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή στο μενού Προγραμματισμός αλλά μπορούμε να εκτυπώσουμε τις

Maxi Rest Micro Micro II Πατώντας 999 – [ΜΕΡ.ΣΥΝ] εμφανίζεται στην οθόνη προσωρινά η έκδοση του λογισμικού και στην συνέχεια εκτυπώνεται απόδειξη με τις ρυθμίσεις του δικτύου. Με αυτόν τον τρόπο δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή στο μενού Προγραμματισμός αλλά μπορούμε να εκτυπώσουμε

Maxi Rest Micro Micro II Πατώντας 500 – [ΜΕΡ.ΣΥΝ] εκτυπώνεται απόδειξη που περιέχει το URL αποστολής δεδομένων , το κλειδί ΑΕS, καθώς επίσης και αρχείο καταγραφής με όλες τις ημερήσιες αποστολές δεδομένων. Πίνακας Σφαλμάτων //001 Λάθος όνομα αρχείου //002 Έλεγχος σειριακού αριθμού στην μηχανή και στον

ELEGANT SUPER Η Elegant Super υποστηρίζει σύνδεση μέσω GPRS. Ο ιδιοκτήτης της μηχανής θα χρειαστεί να προμηθευτεί μία κάρτα SIM από οποιοσδήποτε πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Προσοχή: Η κάρτα SIM πρέπει να λειτουργεί χωρίς PIN να υποστηρίζει σύνδεση σε δίκτυο 2G. Η

Micro Αν εμφανιστεί το error 90 κατά την διαδικασία της αναβάθμισης αυτό μπορεί να οφείλεται σε έναν από τους ακόλουθους λόγους: Δεν έχει τοποθετηθεί το Jumper Επανατοποθέτηση του Jumper και επανάληψη της διαδικασίας από το πάτημα κουμπιού Reset Δεν έχει ξεκινήσει το Μaster Reset επανάληψη

elEL