Αγαπητοί συνεργάτες, Για την καλύτερη και πιο γρήγορη εξυπηρέτηση σας, αποφεύγοντας την αναμονή των τηλεφωνικών γραμμών και την καθυστέρηση έκδοσης κλειδιών, έχουμε κατασκευάσει την υπηρεσία αυτόματης έκδοσης κλειδιών μέσω e-mail.
Image Alt

Όροι Συναλλαγής – Υποστήριξης TPD

  /  Όροι Συναλλαγής – Υποστήριξης TPD

Όροι Συναλλαγής – Υποστήριξης TPD

 1. Η τακτική λήψη αντιγράφων ασφαλείας αποτελεί ευθύνη του Πελάτη. Η ICS δεν ευθύνεται για τυχόν μερική ή ολική απώλεια δεδομένων, έμμεσες / αποθετικές ζημιές ή / και ζημιές που οφείλονται σε μη ακριβή εφαρμογή των παρεχομένων οδηγιών.

2. Για κάθε διαφορά από την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

elEL