Αγαπητοί συνεργάτες, Για την καλύτερη και πιο γρήγορη εξυπηρέτηση σας, αποφεύγοντας την αναμονή των τηλεφωνικών γραμμών και την καθυστέρηση έκδοσης κλειδιών, έχουμε κατασκευάσει την υπηρεσία αυτόματης έκδοσης κλειδιών μέσω e-mail.
Image Alt

Δεν ολοκληρώνεται η αποστολή στην Γ.Γ.Π.Σ

  /  Δεν ολοκληρώνεται η αποστολή στην Γ.Γ.Π.Σ

Δεν ολοκληρώνεται η αποστολή στην Γ.Γ.Π.Σ

Πατώντας 119 –[ΜΕΡ.ΣΥΝ] εκτυπώνεται απόδειξη που περιέχει το URLαποστολής δεδομένων , το κλειδί ΑΕS, καθώς επίσης και αρχείο καταγραφής με όλες τις ημερήσιες αποστολές δεδομένων

Λάθη Επικοινωνίας

 • 1:// WRONG FILE NAME (the name of _s.txt file is wrong)
 • 2:// Έλεγχος σειριακού αριθμού στην μηχανή και στον Σέρβερ (μη δηλωμένη)
 • 3:// Το Ζ υπάρχει ήδη στον Σέρβερ
 • 4:// Λείπει από τον Σέρβερ το προηγούμενο Ζ
 • 5ή 99:// Λάθος ΑΕS10:// Τελευταίο Ζ Αποστολής είναι λάθος(πρέπει να δηλωθεί κάποιο που έχει ήδη εκτυπωθεί )
 • 11: // Λάθος στις Ρυθμίσεις του Modem
 • 12-15 // Error modem
 • 16: // Δεν υπάρχει SIM σε περίπτωση (GPRS)
 • 21: // Δεν βρέθηκε τοΖ
 • 50: // S.txtfileerror
 • 100: // Error start wi-fi
 • 101: // Error attach GPRS service
 • 102: // Error write ap configuration to modem
 • 103: // Error bring up wireless connection with GPRS or CSD (Low signal)
 • 104: // Error start communication
 • 105: // Impossible to establish a communication
 • 106: // Error write data to modem ( 1 )
 • 107: // Error read data from modem ( 2 )
 • 108: // Error write data to modem ( 2 )
 • 109: // Error read data from modem ( 3 )
 • 111: // Invalid http response
 • 112: // Mismatch http response
 • 115: // ‘Location’ not found on redirect

elEL