Αγαπητοί συνεργάτες, Για την καλύτερη και πιο γρήγορη εξυπηρέτηση σας, αποφεύγοντας την αναμονή των τηλεφωνικών γραμμών και την καθυστέρηση έκδοσης κλειδιών, έχουμε κατασκευάσει την υπηρεσία αυτόματης έκδοσης κλειδιών μέσω e-mail.
Image Alt

Δεν ολοκληρώνεται η αποστολή στην Γ.Γ.Π.Σ

  /  Δεν ολοκληρώνεται η αποστολή στην Γ.Γ.Π.Σ

Δεν ολοκληρώνεται η αποστολή στην Γ.Γ.Π.Σ

Πατώντας 500 – [ΜΕΡ.ΣΥΝ] εκτυπώνεται απόδειξη που περιέχει το URL αποστολής δεδομένων , το κλειδί ΑΕS , καθώς επίσης και αρχείο καταγραφής με όλες τις ημερήσιες αποστολές δεδομένων.

Επεξήγηση λαθών επικοινωνίας

TRANSFER ERROR 10 Υπάρχει μόνο IP – όχι HOSTURL

TRANSFER ERROR 11 Δεν υπάρχει δίκτυο

TRANSFER ERROR 12 Δεν έχει πάρει IP από το δίκτυο

TRANSFER ERROR 17 Έλεγχος HOST URL – IP

TRANSFER ERROR 22 Μπορεί να εμφανισθεί όταν αποκαταστάθηκε το δίκτυο αργά και δεν πρόφτασε να στείλει

TRANSFER ERROR 23 Υπάρχει μόνο IP 84.205.254.231 αλλά όχι HOSTURL

TRANSFER ERROR 28 Έλεγχος HOST URL – IP

WEB RESPONSE ERR;2 Έλεγχος σειριακού αριθμού στην μηχανή και στον Σέρβερ (μη δηλωμένη)

WEB RESPONSE ERR;3 Το Ζ υπάρχει ήδη στον Σέρβερ

WEB RESPONSE ERR;4;13 Λείπει από τον Σέρβερ το προηγούμενο Ζ (το τελευταίο που έχει ανέβει είναι το 13).

WEB RESPONSE ERR;5 Λάθος ΑΕS

WEB RESPONSE ERR;7 Γρήγορη Αποστολή

Στην περίπτωση που έχουμε ένα από τα κάτωθι μηνύματα λάθους

TRANSFER ERROR 10,
TRANSFER ERROR 17,
TRANSFER ERROR 23 ή
TRANSFERERROR 28

θα πρέπει να κάνουμε τα παρακάτω βήματα με την Φ.Τ.Μ συνδεδεμένη στο δίκτυο:

1) Μπαίνουμε στο μενού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ >SERVICE ΤΕΧΝΙΚΟΥ >COMM.MENU >HOSTIP/URLADDRESS > HOSTURL

2) Πατάμε [ΔΙΟΡΘΩΣΗ] ώστε να διαγράψουμε την καταχώρηση που ήδη υπάρχει

3) Πατάμε [ΕΠΙΠΕΔΟ 2] (ή το πλήκτρο [Χ] για την i30)για να ενεργοποιήσουμε την πληκτρολόγηση αλφαριθμητικών χαρακτήρων

4) Πληκτρολογούμε TAM.GSIS.GR και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]

elEL