Αγαπητοί συνεργάτες, Για την καλύτερη και πιο γρήγορη εξυπηρέτηση σας, αποφεύγοντας την αναμονή των τηλεφωνικών γραμμών και την καθυστέρηση έκδοσης κλειδιών, έχουμε κατασκευάσει την υπηρεσία αυτόματης έκδοσης κλειδιών μέσω e-mail.
Image Alt

Δεν ολοκληρώνεται η αποστολή στην Γ.Γ.Π.Σ

  /  Δεν ολοκληρώνεται η αποστολή στην Γ.Γ.Π.Σ

Δεν ολοκληρώνεται η αποστολή στην Γ.Γ.Π.Σ

Πατώντας 500 – [ΜΕΡ.ΣΥΝ] εκτυπώνεται απόδειξη που περιέχει το URL αποστολής δεδομένων , το κλειδί ΑΕS, καθώς επίσης και αρχείο καταγραφής με όλες τις ημερήσιες αποστολές δεδομένων.

Πίνακας Σφαλμάτων

 • //137 Λάθος σύνδεσης
 • //138 ΛάθοςΑρχείοs.txt
 • //139 Λάθος Αριθμός Μητρώουστην ΑΑΔΕ
 • //140 Το Ζ υπάρχει ήδη στον Σέρβερ
 • //141 Λείπει το προηγούμενο Ζ
 • //142 Λάθος DECRYPTs.txt
 • //143 λάθος επικοινωνίας
 • //144 Μη ολοκληρωμένη επικοινωνία
 • //146 GPRS απασχολημένο
 • //147 GPRS PROGRAM ERROR
 • //148 GPRS Modem Unconnect
 • //149 GPRS Check Version
 • //150 Gprs Sim δεν είναι συνδεδεμένη
 • //154Gprs Χαμηλό σήμα
 • //155 Gprs APN λάθος
 • //164 GPRS Connect Unsuccess
elEL