Αγαπητοί συνεργάτες, Για την καλύτερη και πιο γρήγορη εξυπηρέτηση σας, αποφεύγοντας την αναμονή των τηλεφωνικών γραμμών και την καθυστέρηση έκδοσης κλειδιών, έχουμε κατασκευάσει την υπηρεσία αυτόματης έκδοσης κλειδιών μέσω e-mail.
Image Alt

LK-TXXX – Με ποια εντολή εκτυπώνετε το Logo;

  /  LK-TXXX – Με ποια εντολή εκτυπώνετε το Logo;

LK-TXXX – Με ποια εντολή εκτυπώνετε το Logo;

Για να καλέσετε το γραφικό που έχετε κατεβάσει στέλνετε τις παρακάτω εντολές  

FS + p + chr(i) + chr(0 ή 1 ή 2 ή 3) (δηλαδή Chr(28) & Chr(112) & Chr(i) & Chr(0 ή 1 ή 2 ή 3) το 0,1,2,3 είναι ο τύπος εκτύπωσης βλ. παρακάτω),

όπου i = αριθμός γραφικού το οποίο κατεβαίνει από τον thermal driver του εκτυπωτή.

η εντολή για το κεντράρισμα του Logo στον εκτυπωτή είναι

οπότε οι εντολές πρέπει να είναι

Decimal     27 97 49 (Κεντράρισμα)

Decimal 28 112 1 48 (Εκτύπωση Logo)

Decimal    27 97 48 (Στοίχιση Αριστερά)

elEL