Αγαπητοί συνεργάτες, Για την καλύτερη και πιο γρήγορη εξυπηρέτηση σας, αποφεύγοντας την αναμονή των τηλεφωνικών γραμμών και την καθυστέρηση έκδοσης κλειδιών, έχουμε κατασκευάσει την υπηρεσία αυτόματης έκδοσης κλειδιών μέσω e-mail.
Image Alt

Συχνές ερωτήσεις (Ταμειακές Μηχανές) – Επικοινωνία

  /  Συχνές ερωτήσεις (Ταμειακές Μηχανές) – Επικοινωνία

Επικοινωνία​ - Συχνές ερωτήσεις (Ταμειακές Μηχανές)

c Expand All C Collapse All

Elegant Net

Πατώντας 119 –[ΜΕΡ.ΣΥΝ] εκτυπώνεται απόδειξη που περιέχει το URLαποστολής δεδομένων , το κλειδί ΑΕS, καθώς επίσης και αρχείο καταγραφής με όλες τις ημερήσιες αποστολές δεδομένων

Λάθη Επικοινωνίας

 • 1:// WRONG FILE NAME (the name of _s.txt file is wrong)
 • 2:// Έλεγχος σειριακού αριθμού στην μηχανή και στον Σέρβερ (μη δηλωμένη)
 • 3:// Το Ζ υπάρχει ήδη στον Σέρβερ
 • 4:// Λείπει από τον Σέρβερ το προηγούμενο Ζ
 • 5ή 99:// Λάθος ΑΕS10:// Τελευταίο Ζ Αποστολής είναι λάθος(πρέπει να δηλωθεί κάποιο που έχει ήδη εκτυπωθεί )
 • 11: // Λάθος στις Ρυθμίσεις του Modem
 • 12-15 // Error modem
 • 16: // Δεν υπάρχει SIM σε περίπτωση (GPRS)
 • 21: // Δεν βρέθηκε τοΖ
 • 50: // S.txtfileerror
 • 100: // Error start wi-fi
 • 101: // Error attach GPRS service
 • 102: // Error write ap configuration to modem
 • 103: // Error bring up wireless connection with GPRS or CSD (Low signal)
 • 104: // Error start communication
 • 105: // Impossible to establish a communication
 • 106: // Error write data to modem ( 1 )
 • 107: // Error read data from modem ( 2 )
 • 108: // Error write data to modem ( 2 )
 • 109: // Error read data from modem ( 3 )
 • 111: // Invalid http response
 • 112: // Mismatch http response
 • 115: // ‘Location’ not found on redirect

Πατώντας 220 – [ΜΕΡ.ΣΥΝ] εμφανίζεται στην οθόνη προσωρινά η έκδοση του λογισμικού και στην συνέχεια εκτυπώνεται απόδειξη με τις ρυθμίσεις του δικτύου. Με αυτόν τον τρόπο δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή στο μενού Προγραμματισμός αλλά μπορούμε να εκτυπώσουμε τις ρυθμίσεις κατευθείαν από τις ΠΩΛΗΣΕΙΣ.

Elegant Super

Η Elegant Super υποστηρίζει σύνδεση μέσω GPRS. Ο ιδιοκτήτης της μηχανής θα χρειαστεί να προμηθευτεί μία κάρτα SIM από οποιοσδήποτε πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Προσοχή: Η κάρτα SIM πρέπει να λειτουργεί χωρίς PIN να υποστηρίζει σύνδεση σε δίκτυο 2G. Η τοποθέτηση της κάρτας SIM μπορεί να γίνει μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό ταμειακών μηχανών

Maxi Rest

Πατώντας 500 – [ΜΕΡ.ΣΥΝ] εκτυπώνεται απόδειξη που περιέχει το URL αποστολής δεδομένων , το κλειδί ΑΕS, καθώς επίσης και αρχείο καταγραφής με όλες τις ημερήσιες αποστολές δεδομένων.

Πίνακας Σφαλμάτων

//001 Λάθος όνομα αρχείου

//002 Έλεγχος σειριακού αριθμού στην μηχανή και στον Server (μη δηλωμένη)

//003 Το Ζ υπάρχει ήδη στον Server

//004 Λείπει από τον Server το προηγούμενο Ζ

//005 Λάθος ΑΕS

//137 Λάθος σύνδεσης

//138 ΛάθοςΑρχείοs.txt

//139 Λάθος Αριθμός Μητρώουστην ΑΑΔΕ

//140 Το Ζ υπάρχει ήδη στον Σέρβερ

//141 Λείπει το προηγούμενο Ζ

//142 Λάθος DECRYPTs.txt

//143 λάθος επικοινωνίας

//144 Μη ολοκληρωμένη επικοινωνία

//146 GPRS απασχολημένο

//147 GPRS PROGRAM ERROR

//148 GPRS Modem Unconnect

//149 GPRS Check Version

//150 Gprs Sim δεν είναι συνδεδεμένη

//154Gprs Χαμηλό σήμα

//155 Gprs APN λάθος

//164 GPRS Connect Unsuccess

Από την ταμειακή, με το κουμπί MENU και τα βελάκια, πατάμε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ ΕΙΔΏΝ και μετά ΕΚΤΎΠΩΣΗ ΕΙΔΏΝ

Πατώντας 999 – [ΜΕΡ.ΣΥΝ] εμφανίζεται στην οθόνη προσωρινά η έκδοση του λογισμικού και στην συνέχεια εκτυπώνεται απόδειξη με τις ρυθμίσεις του δικτύου. Με αυτόν τον τρόπο δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή στο μενού Προγραμματισμός αλλά μπορούμε να εκτυπώσουμε τις ρυθμίσεις κατευθείαν από τις ΠΩΛΗΣΕΙΣ.

Micro

Πατώντας 500 – [ΜΕΡ.ΣΥΝ] εκτυπώνεται απόδειξη που περιέχει το URL αποστολής δεδομένων , το κλειδί ΑΕS, καθώς επίσης και αρχείο καταγραφής με όλες τις ημερήσιες αποστολές δεδομένων.

Πίνακας Σφαλμάτων

//001 Λάθος όνομα αρχείου

//002 Έλεγχος σειριακού αριθμού στην μηχανή και στον Server (μη δηλωμένη)

//003 Το Ζ υπάρχει ήδη στον Server

//004 Λείπει από τον Server το προηγούμενο Ζ

//005 Λάθος ΑΕS

//137 Λάθος σύνδεσης

//138 ΛάθοςΑρχείοs.txt

//139 Λάθος Αριθμός Μητρώουστην ΑΑΔΕ

//140 Το Ζ υπάρχει ήδη στον Σέρβερ

//141 Λείπει το προηγούμενο Ζ

//142 Λάθος DECRYPTs.txt

//143 λάθος επικοινωνίας

//144 Μη ολοκληρωμένη επικοινωνία

//146 GPRS απασχολημένο

//147 GPRS PROGRAM ERROR

//148 GPRS Modem Unconnect

//149 GPRS Check Version

//150 Gprs Sim δεν είναι συνδεδεμένη

//154Gprs Χαμηλό σήμα

//155 Gprs APN λάθος

//164 GPRS Connect Unsuccess

Αν εμφανιστεί το error 90 κατά την διαδικασία της αναβάθμισης αυτό μπορεί να οφείλεται σε έναν από τους ακόλουθους λόγους:

 • Δεν έχει τοποθετηθεί το Jumper

Επανατοποθέτηση του Jumper και επανάληψη της διαδικασίας από το πάτημα κουμπιού Reset

 • Δεν έχει ξεκινήσει το Μaster Reset

επανάληψη της διαδικασίας από το πάτημα κουμπιού Reset

Οδηγίες Αναβάθμισης Ταμειακής Micro

Πατώντας 999 – [ΜΕΡ.ΣΥΝ] εμφανίζεται στην οθόνη προσωρινά η έκδοση του λογισμικού και στην συνέχεια εκτυπώνεται απόδειξη με τις ρυθμίσεις του δικτύου. Με αυτόν τον τρόπο δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή στο μενού Προγραμματισμός αλλά μπορούμε να εκτυπώσουμε τις ρυθμίσεις κατευθείαν από τις ΠΩΛΗΣΕΙΣ.

Micro II

Πατώντας 500 – [ΜΕΡ.ΣΥΝ] εκτυπώνεται απόδειξη που περιέχει το URL αποστολής δεδομένων , το κλειδί ΑΕS, καθώς επίσης και αρχείο καταγραφής με όλες τις ημερήσιες αποστολές δεδομένων.

Πίνακας Σφαλμάτων

//001 Λάθος όνομα αρχείου

//002 Έλεγχος σειριακού αριθμού στην μηχανή και στον Server (μη δηλωμένη)

//003 Το Ζ υπάρχει ήδη στον Server

//004 Λείπει από τον Server το προηγούμενο Ζ

//005 Λάθος ΑΕS

//137 Λάθος σύνδεσης

//138 ΛάθοςΑρχείοs.txt

//139 Λάθος Αριθμός Μητρώουστην ΑΑΔΕ

//140 Το Ζ υπάρχει ήδη στον Σέρβερ

//141 Λείπει το προηγούμενο Ζ

//142 Λάθος DECRYPTs.txt

//143 λάθος επικοινωνίας

//144 Μη ολοκληρωμένη επικοινωνία

//146 GPRS απασχολημένο

//147 GPRS PROGRAM ERROR

//148 GPRS Modem Unconnect

//149 GPRS Check Version

//150 Gprs Sim δεν είναι συνδεδεμένη

//154Gprs Χαμηλό σήμα

//155 Gprs APN λάθος

//164 GPRS Connect Unsuccess

Πατώντας 999 – [ΜΕΡ.ΣΥΝ] εμφανίζεται στην οθόνη προσωρινά η έκδοση του λογισμικού και στην συνέχεια εκτυπώνεται απόδειξη με τις ρυθμίσεις του δικτύου. Με αυτόν τον τρόπο δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή στο μενού Προγραμματισμός αλλά μπορούμε να εκτυπώσουμε τις ρυθμίσεις κατευθείαν από τις ΠΩΛΗΣΕΙΣ.

TOP

Πατώντας 500 – [ΜΕΡ.ΣΥΝ] εκτυπώνεται απόδειξη που περιέχει το URL αποστολής δεδομένων , το κλειδί ΑΕS , καθώς επίσης και αρχείο καταγραφής με όλες τις ημερήσιες αποστολές δεδομένων.

Επεξήγηση λαθών επικοινωνίας

TRANSFER ERROR 10 Υπάρχει μόνο IP – όχι HOSTURL

TRANSFER ERROR 11 Δεν υπάρχει δίκτυο

TRANSFER ERROR 12 Δεν έχει πάρει IP από το δίκτυο

TRANSFER ERROR 17 Έλεγχος HOST URL – IP

TRANSFER ERROR 22 Μπορεί να εμφανισθεί όταν αποκαταστάθηκε το δίκτυο αργά και δεν πρόφτασε να στείλει

TRANSFER ERROR 23 Υπάρχει μόνο IP 84.205.254.231 αλλά όχι HOSTURL

TRANSFER ERROR 28 Έλεγχος HOST URL – IP

WEB RESPONSE ERR;2 Έλεγχος σειριακού αριθμού στην μηχανή και στον Σέρβερ (μη δηλωμένη)

WEB RESPONSE ERR;3 Το Ζ υπάρχει ήδη στον Σέρβερ

WEB RESPONSE ERR;4;13 Λείπει από τον Σέρβερ το προηγούμενο Ζ (το τελευταίο που έχει ανέβει είναι το 13).

WEB RESPONSE ERR;5 Λάθος ΑΕS

WEB RESPONSE ERR;7 Γρήγορη Αποστολή

Στην περίπτωση που έχουμε ένα από τα κάτωθι μηνύματα λάθους

TRANSFER ERROR 10,
TRANSFER ERROR 17,
TRANSFER ERROR 23 ή
TRANSFERERROR 28

θα πρέπει να κάνουμε τα παρακάτω βήματα με την Φ.Τ.Μ συνδεδεμένη στο δίκτυο:

1) Μπαίνουμε στο μενού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ >SERVICE ΤΕΧΝΙΚΟΥ >COMM.MENU >HOSTIP/URLADDRESS > HOSTURL

2) Πατάμε [ΔΙΟΡΘΩΣΗ] ώστε να διαγράψουμε την καταχώρηση που ήδη υπάρχει

3) Πατάμε [ΕΠΙΠΕΔΟ 2] (ή το πλήκτρο [Χ] για την i30)για να ενεργοποιήσουμε την πληκτρολόγηση αλφαριθμητικών χαρακτήρων

4) Πληκτρολογούμε TAM.GSIS.GR και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]

Ταμειακές Μηχανές

Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες εδω

elEL